Kechnec

Služby a priestory

Slovensky English Magyarul

Výstavba futbalového ihriska

Futbalový areál v Kechneci bol zrealizovaný v júli a auguste 2011 a obec Kechnec viac ako 70 % prác uskutočnila svojpomocne. Pokládka trávnatého koberca s rozmerom 7000 m2 trvala tri dni. Pokrytie uskutočnili firmy Sportpázsit z Budapešti a Obecná spoločnosť Poľnostav. Okrem samotného trávnatého povrchu sa spotrebovalo 350 m3 zeminy a 100 m3 piesku. Sponzorsky tento verejnoprospešný projekt podporili firmy DRUSTAV spol. s r.o. Svidník a KOSTMANN Slovakia s.r.o.

1 7 fut17

Slávnostné otvorenie futbalového areálu sa uskutočnilo v piatok 4. novembra 2011. Pozvanie otvoriť areál prijal prijal prezident Slovenského futbalového zväzu (SFZ) Ing. Ján Kováčik. Novootvorený futbalový areál je súčasťou športovísk určených pre projekt Európskej integrovanej školy. Dnes slúži futbalovému klubu FK Kechnec, ako aj športuchtivým deťom a mládeži z obce Kechnec i blízkeho okolia. Využívať ho budú aj zamestnanci spoločností z Priemyselnej zóny Kechnec.

3 5 9